Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Nagłówek

Aktualności

Rekrutacja na nowe miejsca w żłobkach

Rekrutacja na nowe miejsca w żłobkach!   Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w ramach realizacji trzech projektów prowadzi rekrutację na nowe miejsca w żłobkach....

Spokojnych Świąt Wielkanocnych...

Rekrutacja na szkolenie „OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ PODESTÓW RUCHOMYCH KAT. IP PRZEJEZDNYCH WOLNOBIEŻNYCH”

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 POWIATOWY URZĄD PRACY OGŁASZA REKRUTACJĘ NA SZKOLENIE GRUPOWE współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Zaproszenie na Giełdę Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na Giełdę Pracy z Pracodawcą:  P.W. KARABELA CK Sp. z o.o.: 10.05.2019r. godz. 09:00  SALA 278 ...

Zaproszenie na spotkanie z pracodawcą CD ZALANDO

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza osoby poszukujące pracy ma spotkanie z pracodawcą    W dniu 26.04.2019 r .   o godz. 09:00  w...

Rozstrzygnięcie konkursu - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rozstrzygnięcie konkursu – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w dniach 27.03.2019 r.  - 02.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności...

Nabór wniosków - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2019

Informacja o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych W związku z otrzymaniem środków PFRON Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza osoby niepełnosprawne oraz pracodawców do składania...

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 2019

Wyświetlanie 1 - 10 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Nagłówek

Archiwum Aktualności

Zaproszenie na Targi Pracy w Szczecinie

XV EDYCJA NAJWI Ę KSZYCH TARG Ó W PRACY NA POMORZU ZACHODNIM   27 marca 2019r hala widowisko – sportowa NETTO ARENA w godz. 09.00 -15.00 Na...

Nabór wniosków - prace interwencyjne

Uwaga Pracodawcy! Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o naborze wniosków do pracodawców na zorganizowanie zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Ze względu na ograniczone środki informujemy, iż przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę nastepujące czynniki: wysokość...

Zaproszenie do udziału w Branżowych Targach Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie objął patronatem BRANŻOWE TARGI PRACODAWCÓW  BRANŻOWE TARGI PRACODAWCÓW – PRZEMYSŁ, LOGISTYKA, TRANSPORT, PRODUKCJA ...

Konkurs dotacje z programu POWER- dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1  Tytuł projektu...

Konkurs dotacje z RPO - dla osób powyżej 30 roku życia należących do jednej z grup: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby pozostające bez pracy co najmniej 12 m-cy, - osoby o niskich kwalifikacjach, - osoby niepełnosprawne

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 KONKURS – DOTACJE   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na...

Wyświetlanie 6 - 10 z 112 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę