Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Nagłówek

Dordca 2000

Ładowacz nieczystości płynnych

Kod: 961101
Inna nazwa zawodu: śmieciarz, szambiarz

Zadania i czynności

Ładowacz nieczystości usuwa systematycznie śmiecie i ścieki z miejsc przeznaczonych do ich gromadzenia (śmietników i szamb przydomowych i przemysłowych) oraz przewozi je na miejsce utylizacji (do oczyszczalni ścieków w wypadku nieczystości płynnych, wysypisk, kompostowni i spalarni śmieci w wypadku nieczystości stałych). Pozwala to uniknąć zanieczyszczenia środowiska odpadami i wydzielanymi przez nie substancjami toksycznymi, które mogą być również zagrożeniem dla zdrowia ludzi (zatrucia lub nawet niebezpieczeństwo epidemii), zapewnia utrzymanie czystości i porządku w ludzkich siedzibach. Nieterminowy wywóz nieczystości może być również przyczyną rozmaitych niedogodności i niewygód, takich jak przykry zapach i problemy ze składowaniem większych ilości odpadów. Wszystkie działania śmieciarzy i szambiarzy regulowane są ustawowo przez ministrów zdrowia, ochrony środowiska oraz budownictwa i gospodarki mieszkaniowej.

Zadania i obowiązki ładowacza nieczystości stałych i płynnych różnią się jeśli chodzi o sposób ich wykonywania.

Ładowacz nieczystości płynnych ma za zadanie opróżnianie zbiornika asenizacyjnego(szamba). Na początek przeciąga gumowy wąż podłączony do beczkowozu i mocuje jego końcówkę w otwartym wylocie szamba. Następnie mechanicznie wypompowuje ścieki ze zbiornika, kontrolując przez cały czas poziom wypełnienia beczki z pomocą zainstalowanego na niej wskaźnika (gdy beczka nie jest pełna jej zawartość przemieszcza się w czasie transportu, co zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego). Po przyjeździe do oczyszczalni ścieków następuje rozładowanie beczkowozu, tzn. przepompowanie ścieków do zlewni. Obowiązkiem ładowacza jest wywietrzenie beczki przed i po jej opróżnieniu, by zapobiec w ten sposób gromadzeniu się w środku toksycznych i potencjalnie wybuchowych gazów. Powinien także dbać o jej czystość i kontrolować stan techniczny, przygotować ją do przeglądów i remontów (mycie od wewnątrz, dezynfekowanie).

Ładowacz nieczystości stałych umieszcza zawartość różnego rodzaju śmietników w wozie asenizacyjnym (śmieciarce). Przetacza lub przenosi pojemniki ze śmieciami, umieszcza je na podnośniku pneumatycznym, wsypuje ich zawartości do wnętrza samochodu za pomocą dźwigni podnośnika i zgniata automatyczną zgniatarką, a gdy samochód jest pełen także automatycznie usuwa jego zawartość na wysypisku.

Ładowacz może także napełniać ręcznie kontenery na śmiecie i brać udział we wstępnym sortowaniu odpadków na terenie przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. W swojej pracy powinien zawsze dbać o czystość - dokładne opróżnianie pojemników i stan dróg, po których były przetaczane do śmieciarki oraz schludność samochodu (myje go po zakończeniu pracy, usuwa na bieżąco z karoserii zanieczyszczenia, odpadki itp.)

Nad sprawnością i stanem technicznym zestawu asenizacyjnego i śmieciarki czuwa przede wszystkim kierowca.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę