Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Aktualności

 • Informacja o Platformie Usług Elektronicznych dla płatników składek.

  Szanowni Państwo. Zgodnie z art.15 pkt 1, Dz.U. 2021 poz. 1621 Płatnicy składek, którzy nie posiadają profilu informacyjnego, o którym mowa w art. 47b ustawy zmienianej w art. 1, obowiązani są do założenia tego profilu w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. Profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

 • Konkurs dotacje z programu POWER- dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia - nabór do końca dnia 25.11.2022 r.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1  Tytuł projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V)" KONKURS – DOTACJE UWAGA! Zamknięcie naboru wniosków - wnioski przyjmowane są do  25.11.2022 r....

 • Konkurs - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nabór do końca dnia 25.11.2022 r.

  UWAGA! Zamknięcie naboru wniosków - wnioski przyjmowane są do 25.11.2022 r. ( Data wpływu wniosku do Urzędu) Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.   Dotacje będą przyznawane do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, z tym że Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana.    Uwaga! Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie...

 • Praca w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

  Gneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poszukuje  kandydatów do pracy na stanowisko: 1.  Starszy Specjalista do spraw: utrzymania infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej w Oddziale w Szczecinie 2.  Specjalista do spraw: monitoringu i nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole Kierownika Projektu...

 • Rozstrzygnięcie konkursu - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Rozstrzygnięcie konkursu – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w dniach 19.10.2022 r.  - 26.10.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Do tutejszego Urzędu wpłynęły 103 wnioski od osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Komisja po rozpoznaniu wszystkich wniosków przyznała łącznie 80 dotacji na rozpoczęcie działalności...

 • ZMIANY DOTYCZĄCE PRACY OBYWATELI FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  Zmiany dotyczące zatrudnienia obywateli Rosji

 • "Aktywni Cyfrowo" bezpłatne zajęcia komputerowe dla osób 60 +

  Szanowni Państwo,   rozwiązania wykorzystujące nowoczesne technologie możemy dziś napotkać praktycznie wszędzie a brak wiedzy oraz chęci do nauki w tym zakresie, prowadzić może do utrudnionej obsługi domowych urządzeń, utrudnionego kontaktu z bliskimi a nawet problemami z załatwieniem prostych urzędowych spraw. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wychodzi naprzeciw tym...

 • NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W SZCZECINIE

  Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Szczecin . https://fundacja.togatus.pl/miasto-szczecin/ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ul. Aleja Wyzwolenia 7U/1, pok. 3 Poniedziałek 12.00-16.00 Wtorek 12.00-16.00 Środa 12.00-16.00 Czwartek 12.00-16.00 Piątek...

 • Zapraszamy do udziału w Projekcie RPO WZ

 • Zapraszamy do udziału w Projekcie PO WER

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie podpisał umowę na realizację projektu pilotażowego finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu  „Stabilna Praca – Silna Rodzina"  ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2022 r.
stopa bezrobocia

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 36.937,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 
Informacja urzędu: 
91-42-54-900
Sekretariat: 
91-42-54-950
 
Bezpłatna Infolinia: 
800 13 14 14

91-422-55-33

pupszczecin@pupszczecin.pl ,  
sekretariat@pupszczecin.pl
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Nasze media społecznościowe

 

- Facebook

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Facebook

Twitter

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Twitter

Instagram
(Wymaga zalogowania się na profil)

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Instagram


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę