Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Cudzoziemcy - wnioski

Aktualności

 • Praca w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

  Gneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poszukuje  kandydatów do pracy na stanowisko: Inspektor do spraw: administracyjnych i zaplecza w Rejonie w Koszalinie w Oddziale GDDKiA w Szczecinie  

 • Welcome Center z Pasewalku zaprasza do skorzystania ze swoich usług

  WELCOME CENTER STETTINER HAFF   Jeśli znasz język niemiecki minimum na poziomie komunikatywnym, chcesz spróbować swoich sił na niemieckim rynku pracy, a może szukasz nowych możliwości kształcenia i zawodu? Chętnie Cię wesprzemy. Welcome Center Stettiner Haff świadczy indywidualną pomoc i wsparcie.  Dzięki współpracy z naszymi partnerami i rozbudowanej sieci kontaktów...

 • Cudzoziemcy - wnioski

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie uprzejmie informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. w celu usprawnienia rozpatrywania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpisanie do ewidencji oświadczenia, będzie przyjmował wnioski złożone wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl .

 • Konkurs dotacje z programu POWER- dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1  Tytuł projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V)" KONKURS – DOTACJE Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania...

 • Konkurs dotacje z RPO - dla osób powyżej 30 roku życia należących do jednej z grup: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby pozostające bez pracy co najmniej 12 m-cy, - osoby o niskich kwalifikacjach, - osoby niepełnosprawne

  Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.  Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Szczecin (VI) KONKURS – DOTACJE   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych,  które...

 • Konkurs - dotacje dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy

  KONKURS – DOTACJE Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych .    Dotacje będą przyznawane do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, z tym że Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana.    Uwaga! Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane  do 25.02.2022  r. (piątek)   (Data wpływu...

 • Ważne zmiany dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców!

  Uprzejmie informuję, że w dn. 14.01.2022r. zostały opublikowane zmiany do ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2022. poz. 91).

 • Konkurs - staże dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1  Tytuł projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V)" OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA STAŻ  DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA     W ramach...

 • Konkurs - staże dla osób bezrobotnych od 30 roku życia

  Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.  Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Szczecin (VI) OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA STAŻ  DLA OSÓB POWYŻEJ 30 LAT   W ramach konkursu: Wnioski będą przyjmowane do odwołania lub wyczerpania środków finansowych  ( decyduje data...

 • Tarcza branżowa dla przedsiębiorców (PKD 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z) - Nabór wniosków

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o   dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. zł DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (Rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z)   Rozdział 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nagłówek

Archiwum Aktualności

 • Nabór wniosków - dotacje dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy

  NABÓR WNIOSKÓW - DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W związku z wygospodarowaniem środków z Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Zaproszenie na spotkanie "Kobieta - to brzmi dumnie"

  Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zapraszają na spotkanie w ramach nowego cyklu „Kobieta - to brzmi...

 • Polsko-Niemiecki Dzień Informacyjny w Pasewalku

  Polsko-Niemiecki Dzień Informacyjny w Pasewalku 28.10.2021 r. w godz. 13,00-17,00, An der Kürassierkaserne 9, 17309 Pasewalk

 • OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

  OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY  Zapraszamy na cykl spotkań online przygotowanych przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego...

 • Rozstrzygnięcie konkursu - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Rozstrzygnięcie konkursu – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w dniach 27.09.2021 r.  - 05.10.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Do...

Wyświetlanie 1 - 5 z 229 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Newsletter

Lista numerów w kolejce

Lista numerów w kolejce jest tymczasowo niedostępny.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2021r.

Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 
Informacja urzędu: 
91-42-54-900, 91-42-54-901,
Sekretariat: 
91-42-54-950
 
Bezpłatna Infolinia: 
800 13 14 14

91-422-55-33

pupszczecin@pupszczecin.pl ,  
sekretariat@pupszczecin.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę