Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Aktualności

 • Rozstrzygnięcie konkursu - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Rozstrzygnięcie konkursu – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej     Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w dniach 03.04.2024 r.  - 15.04.2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Do tutejszego Urzędu wpłynęło 220 wniosków od osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Komisja po rozpoznaniu wszystkich wniosków przyznała łącznie 103 dotacje na rozpoczęcie...

 • Nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym w ramach Projektu EFS+

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt pn.  „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (II)" . Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego Działalnie: 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że od dnia  08.04.2024 r.  rozpoczyna nabór wniosków na szkolenia w trybie...

 • Nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym - Fundusz Pracy

  NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że od dnia 08.04.2024 r. rozpoczyna nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Aby ubiegać się o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym należy złożyć stosowny wniosek oraz uzasadnić w nim celowość szkolenia (wybierając jedną z trzech przedstawionych w wniosku możliwości).   Uwaga! Wnioski o skierowanie na szkolenie w trybie...

 • Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na webinar „ Spotkanie z pomysłem na przyszłość - Kariera z Wiatrem! Technik Turbin Wiatrowych"

  Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na webinar „ Spotkanie z pomysłem na przyszłość – Kariera z Wiatrem! Technik Turbin Wiatrowych" Czy wiesz, że energia wiatrowa odgrywa coraz większą rolę w dzisiejszym świecie, jest ekologicznym i niewyczerpalnym źródłem. Praca w tej branży, to nie tylko okazja do rozwoju zawodowego, ale także szansa na przyłączenie się do walki o poprawę jakości życia na naszej planecie poprzez redukcję CO2 i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.   Jeśli szukasz pomysłu na przyszłość...

 • Konkurs - staże dla osób bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że od dnia  03.04.2024 r.  rozpoczyna nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych.  Projekt jest skierowany bezpośrednio do klientów powiatowych urzędów pracy znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj do: - osób w wieku 18-29 lat, - osób w wieku 55 lat i więcej, - osób długotrwale bezrobotnych, - kobiet, - osób o niskich kwalifikacjach, - osób z niepełnosprawnościami. W ramach konkursu zapraszamy wnioskodawców do składania...

 • Nabór wniosków - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Informacja o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, w związku z otrzymaniem środków finansowych PFRON z przeznaczeniem na realizację w 2024 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaprasza osoby...

 • Konkurs - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób do 30 roku życia i powyżej 55 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt pn..  „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (I)" . Projekt realizowany jest  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego Działanie: 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs...

 • Konkurs - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób od 30 roku życia

  UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący refundacji na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie   w wieku od 30 roku życia.   Wysokość refundowanej kwoty to  maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia . W przypadku większej ilości wniosków PUP Szczecin zastrzega sobie możliwość przyznania refundacji w niższych wysokościach niż wnioskowane na utworzenie większej ilości miejsc pracy. Przy...

 • OPŁATA ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ

  OPŁATA ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ

 • OPŁATA ZA OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

  OPŁATA ZA OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie jest realizatorem projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (I)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie podpisał umowę na realizację projektu pilotażowego finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu  „Stabilna Praca – Silna Rodzina"  ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie jest realizatorem projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (I)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 
Informacja urzędu: 
91-42-54-900
Sekretariat: 
91-42-54-950
 
Bezpłatna Infolinia: 
800 13 14 14

91-422-55-33

pupszczecin@pupszczecin.pl ,  
sekretariat@pupszczecin.pl
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Nasze media społecznościowe

 

- Facebook

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Facebook

Twitter

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Twitter

Instagram
(Wymaga zalogowania się na profil)

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Instagram


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę