Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Aktualności

 • REKRUTACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ - V PUŁK INŻYNIERYJNY

  Zostań żołnierzem 5 Pułku Inżynieryjnego.

 • Rozstrzygnięcie konkursu - staże (wnioski złożone w dniach 10.01.2023 - 23.01.2023 r. FP)

  Rozstrzygnięcie konkursu o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy                 W dniu 26.01.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, które wpłynęły do PUP Szczecin w dniach 10.01.2023 r.  - 23.01.2023 r. Złożono 17 wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na 45 miejsc stażowych.   Komisja pozytywnie rozpatrzyła 16 wniosków na 26 miejsc stażowych. Kandydaci wskazani we wnioskach...

 • Konkurs - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.   Dotacje będą przyznawane do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, z tym że Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana.    Uwaga! Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane  do dnia 28.02.2023   (Data wpływu wniosku do Urzędu) . Wnioski złożone po...

 • Konkurs - staże dla osób bezrobotnych

  OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA ZORGANIZOWANIE STAŻU  DLA OSÓB BEZROBOTNYCH      W ramach konkursu: Wnioski będą przyjmowane do odwołania lub wyczerpania środków finansowych ( decyduje data wrzucenia wniosku do skrzynki podawczej lub data stempla pocztowego lub data wysłania wniosku droga elektroniczną ). Okres trwania stażu -  3 do 6 miesięcy . Staż nie będzie realizowany w formie pracy zdalnej.  Wnioski będą oceniane na podstawie "Kryteriów wyboru pracodawców organizujących staże dla...

 • Praca w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poszukuje  kandydatów do pracy na stanowisko: 1.  Drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Dobrem w Rejonie w Koszalinie w Oddziale GDDKiA w Szczecinie 2.  Starszy Inspektor do spraw: ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rejonie w Koszalinie w Oddziale GDDKiA w Szczecinie   ...

 • PRACA DLA MŁODYCH - Europejski Rok Młodzieży

  PRACA DLA MŁODYCH – Europejski Rok Młodzieży   W ramach Europejskiego Roku Młodzieży (2022) Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął w państwach członkowskich UE kampanię informacyjną z udziałem sieci EURES -   Jobs for young people – Praca dla młodych https://eures.praca.gov.pl/pl/w/praca-dla-mlodych-europejski-rok-mlodziezy?redirect=%2F Zapraszamy...

 • Zaproszenie do udziału w projekcie: "Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy"

  Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość zaprasza do udziału w projekcie: "Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy"   W ramach projektu są dostępne dla chętnych instrumenty:   1. Biznes bez barier - Asystent działalności gospodarczej 2. Dostępna i elastyczna dotacja 3. Specjalistyczne doradztwo...

 • Informacja o Platformie Usług Elektronicznych dla płatników składek.

  Szanowni Państwo. Zgodnie z art.15 pkt 1, Dz.U. 2021 poz. 1621 Płatnicy składek, którzy nie posiadają profilu informacyjnego, o którym mowa w art. 47b ustawy zmienianej w art. 1, obowiązani są do założenia tego profilu w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. Profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

 • ZMIANY DOTYCZĄCE PRACY OBYWATELI FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  Zmiany dotyczące zatrudnienia obywateli Rosji

 • NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W SZCZECINIE

  Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Szczecin . https://fundacja.togatus.pl/miasto-szczecin/ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ul. Aleja Wyzwolenia 7U/1, pok. 3 Poniedziałek 12.00-16.00 Wtorek 12.00-16.00 Środa 12.00-16.00 Czwartek 12.00-16.00 Piątek...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie podpisał umowę na realizację projektu pilotażowego finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu  „Stabilna Praca – Silna Rodzina"  ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2022 r.
wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 
Informacja urzędu: 
91-42-54-900
Sekretariat: 
91-42-54-950
 
Bezpłatna Infolinia: 
800 13 14 14

91-422-55-33

pupszczecin@pupszczecin.pl ,  
sekretariat@pupszczecin.pl
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Nasze media społecznościowe

 

- Facebook

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Facebook

Twitter

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Twitter

Instagram
(Wymaga zalogowania się na profil)

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Instagram


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę