Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Sprawdź termin wizyty

Aktualności

 • Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wstrzymaniu naboru wniosków  na szkolenia w trybie indywidualnym  W ramach zakończenia naboru będą rozpatrywane tylko te wnioski, które zostały złożone albo wysłane drogą pocztową lub elektroniczną do dnia 30.05.2022 r.  do godz. 23:55.   W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na ten cel zostanie ogłoszony nowy nabór wniosków.

 • Uwaga na SMSy wykorzystujące wizerunek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

  Uwaga, rozpoczęła się nowa kampania SMS wykorzystująca wizerunek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej . Tym razem celem oszustów są Państwa dane, w tym nr karty płatniczej, rzekomo potrzebne, by odebrać świadczenie od #ZUS. Takie wiadomości SMS można zgłaszać bezpośrednio do CERT Polska ...

 • Rozstrzygnięcie konkursu - staże (wnioski złożone w dniach 20.04.2023 - 15.05.2023 r. FP)

  Rozstrzygnięcie konkursu o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy                 W dniu 16.05.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, które wpłynęły do PUP Szczecin w dniach 20.04.2023 r.  - 15.05.2023 r. Złożono 11 wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na 18 miejsc stażowych.   Komisja pozytywnie rozpatrzyła 10...

 • Informacja o terminie składania wniosków na organizację staży

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych bedą przyjmowane do dnia 31.05.2023 r. Szczegóły konkursu dostępne są tutaj

 • Konkurs - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący refundacji na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Wysokość refundowanej kwoty to  maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia . W przypadku większej ilości wniosków PUP Szczecin zastrzega sobie możliwość przyznania refundacji w niższych wysokościach niż wnioskowane na utworzenie większej ilości miejsc pracy. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja będzie...

 • Nabór wniosków - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Informacja o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, w związku z otrzymaniem środków finansowych PFRON z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaprasza osoby...

 • Rozstrzygnięcie konkursu - staże (wnioski złożone w dniach 07.03.2023 - 30.03.2023 r. FP)

  Rozstrzygnięcie konkursu o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy                 W dniu 03.04.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, które wpłynęły do PUP Szczecin w dniach 07.03.2023 r.  - 30.03.2023 r. Złożono 16 wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na 67 miejsc stażowych.   Komisja pozytywnie rozpatrzyła 15...

 • Praca w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poszukuje  kandydatów do pracy na stanowisko: 1.  Drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Dobrem w Rejonie w Koszalinie w Oddziale GDDKiA w Szczecinie 2.  Drogomistrz w Obwodzie Drogowym w Wałczu w Rejonie w Wałczu w Oddziale GDDKiA w Szczecinie 3.  Starszy Inspektor do spraw:...

 • Rozstrzygnięcie konkursu - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Rozstrzygnięcie konkursu – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w dniach 15.03.2023 r.  - 21.03.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Do tutejszego Urzędu wpłynęło 136 wniosków od osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Komisja po rozpoznaniu wszystkich wniosków przyznała łącznie 85 dotacji na rozpoczęcie...

 • Otwarty Urząd

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że z dniem 13.03.2023 r. wprowadzona została nowa usługa, dzięki której każda osoba zarejestrowana w naszym Urzędzie będzie mogła sprawdzić najbliższy wyznaczony termin wizyty w PUP. Z usługi będą mogły skorzystać osoby posiadające profil zaufany.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie podpisał umowę na realizację projektu pilotażowego finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu  „Stabilna Praca – Silna Rodzina"  ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 
Informacja urzędu: 
91-42-54-900
Sekretariat: 
91-42-54-950
 
Bezpłatna Infolinia: 
800 13 14 14

91-422-55-33

pupszczecin@pupszczecin.pl ,  
sekretariat@pupszczecin.pl
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Nasze media społecznościowe

 

- Facebook

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Facebook

Twitter

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Twitter

Instagram
(Wymaga zalogowania się na profil)

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Instagram


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę