Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Zmiana oświadczenia przy wnioskach zw. z art. 15zzb, 15zzc, 15 zzd, 15zzda, 15zze i 15zze²

Aktualności

 • Nabór wniosków - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2021

  Informacja o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, w związku z otrzymaniem środków PFRON, zaprasza osoby niepełnosprawne oraz pracodawców do składania wniosków na poszczególne zadania: Osoby niepełnosprawne: dotacje dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, szkolenia...

 • Załatw swoje sprawy przez e-Urząd skarbowy

  Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

 • Konkurs - staże dla osób bezrobotnych od 30 roku życia

  Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.  Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Szczecin (VI) OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA STAŻ  DLA OSÓB POWYŻEJ 30 LAT     W ramach konkursu: Wnioski będą przyjmowane do odwołania lub wyczerpania środków finansowych ( decyduje data...

 • Konkurs - staże dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1  Tytuł projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V)" OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA STAŻ  DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA     W ramach...

 • Konkurs -refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący refundacji na utworzenie nowych miejsc pracy dla osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Wysokość refundowanej kwoty to  maksymalnie 30 000 zł . W przypadku większej ilości wniosków PUP Szczecin zastrzega sobie możliwość przyznania refundacji w niższych wysokościach niż wnioskowane na utworzenie większej ilości miejsc pracy. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja będzie brała pod uwagę: wysokość...

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

  Narodowy Spis Powszechny jest przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (trwają prace legislacyjne związane z przedłużeniem terminu spisu do końca września br.).

 • Życzenia świąteczne

 • Nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym - dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór na przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V)"   Szkolenia muszą prowadzić do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodach oczekiwanych przez pracodawców tj. w oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometru zawodów [1] . Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 [2] lat bez pracy, w tym osoby...

 • Nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym - dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór na przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osoby w wieku 50 lat i...

 • Konkurs dotacje z RPO - dla osób powyżej 30 roku życia należących do jednej z grup: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby pozostające bez pracy co najmniej 12 m-cy, - osoby o niskich kwalifikacjach, - osoby niepełnosprawne

  Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.  Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Szczecin (VI) KONKURS – DOTACJE   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych,  które...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nagłówek

Archiwum Aktualności

Wyświetlanie 1 - 5 z 182 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Newsletter

Lista numerów w kolejce

Lista numerów w kolejce jest tymczasowo niedostępny.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 
Informacja urzędu: 
91-42-54-900, 91-42-54-901,
Sekretariat: 
91-42-54-950
 
Bezpłatna Infolinia: 
800 13 14 14

91-422-55-33

pupszczecin@pupszczecin.pl ,  
sekretariat@pupszczecin.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę