Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРАВАМИ, ГАРАНТОВАНИМИ ЗАГАЛЬНИМ РЕГЛАМЕНТОМ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (RODO)? - JAK KORZYSTAĆ Z PRAW GWARANTOWANYCH OGÓLNE ZASADY OCHRONY OSOBISTEJ DANE (RODO)?

Aktualności

 • OPŁATA ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ

  OPŁATA ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ

 • OPŁATA ZA OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

  OPŁATA ZA OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

 • Nowelizacja przepisów dot. obywateli Ukrainy

  Nowelizacja przepisów dot. obywateli Ukrainy

 • I Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza I nabór wniosków w 2024 r. dotyczący dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 marca 2024 r. o ile wcześniej nie zostaną wyczerpane środki przeznaczone na I nabór, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

 • Praca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko pośrednika pracy. Szczegóły naboru są dostępne tutaj

 • Rozstrzygnięcie konkursu - staże (wnioski złożone w dniach 22.01.2024 - 09.02.2024 r. FEPZ)

  Rozstrzygnięcie konkursu o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. W dniu 13.02.2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, które wpłynęły do PUP Szczecin w dniach 22.01.2024 r. - 09.02. 2024 r. Złożono 41 wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na 127 miejsc   stażowych. Komisja pozytywnie rozpatrzyła  20 wniosków na 26 miejsc stażowych. Organizatorzy,...

 • Nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym dla osób do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt pn..  „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (I)" . Projekt realizowany jest  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego Działanie: 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA Powiatowy...

 • Nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym dla osób od 30 roku życia

  NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE DLA OSÓB OD 30 ROKU ŻYCIA Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne   dla osób w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanych w PUP Szczecin . Aby ubiegać się o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym należy złożyć stosowny wniosek oraz uzasadnić w nim celowość szkolenia (wybierając jedną z trzech przedstawionych w wniosku możliwości).   Uwaga! Wnioski o skierowanie na szkolenie w trybie...

 • Konkurs - dotacje dla osób bezrobotnych od 30 roku życia

  KONKURS - DOTACJE  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP Szczecin.  Dotacje będą przyznawane do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, z tym że Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana.  Uwaga! Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie jest realizatorem projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (I)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie podpisał umowę na realizację projektu pilotażowego finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu  „Stabilna Praca – Silna Rodzina"  ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie jest realizatorem projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (I)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 
Informacja urzędu: 
91-42-54-900
Sekretariat: 
91-42-54-950
 
Bezpłatna Infolinia: 
800 13 14 14

91-422-55-33

pupszczecin@pupszczecin.pl ,  
sekretariat@pupszczecin.pl
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Nasze media społecznościowe

 

- Facebook

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Facebook

Twitter

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Twitter

Instagram
(Wymaga zalogowania się na profil)

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Instagram


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę