Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Легальне працевлаштування людей з України - фільм райінспекції праці || Legalne zatrudnienie osób z Ukrainy - film Okręgowego Inspektoratu Pracy

Aktualności

 • Wstrzymanie naboru wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym

  WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW NA SZKOLENIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wstrzymaniu naboru wniosków  na szkolenia w trybie indywidualnym  W ramach zakończenia naboru będą rozpatrywane tylko te wnioski, które zostały złożone albo wysłane drogą pocztową lub elektroniczną do dnia 05.12.2023 r.  do godz. 23:59.  

 • V Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - zamknięcie naboru z dniem 23.11.2023 godz. 09:30

  SZANOWNY PRACODAWCO! Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza V nabór wniosków w 2023 r. dotyczący dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Uwaga! Wskazane we wniosku formy kształcenia ustawicznego w ramach V naboru muszą rozpocząć się w 2023 r. Wnioski będą przyjmowane do dnia 24.11.2023 r. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega...

 • Rozstrzygnięcie konkursu - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt pn..  „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (I)" . Projekt realizowany jest  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego Działanie: 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Rozstrzygnięcie konkursu – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej   ...

 • Rozstrzygnięcie konkursu - staże (wnioski złożone w dniach 22.08.2023 - 15.09.2023 r. FEPZ)

  Rozstrzygnięcie konkursu o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. W dniu 18.09.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, które wpłynęły do PUP Szczecin w dniach 22.08.2023 r. - 15.09. 2023 r. Złożono 29 wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na 69 miejsc   stażowych. Komisja pozytywnie rozpatrzyła  19 wniosków na 28 miejsc stażowych. Organizatorzy,...

 • Informacja o terminie składania wniosków na organizację staży

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych bedą przyjmowane  do dnia 15.09.2023 r. Szczegóły konkursu dostępne są  tutaj

 • Rozstrzygnięcie konkursu - staże (wnioski złożone w dniach 01.08.2023 - 18.08.2023 r. FEPZ)

  Rozstrzygnięcie konkursu o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. W dniu 21.08.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, które wpłynęły do PUP Szczecin w dniach 01.08.2023 r. - 18.08. 2023 r. Złożono 21 wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na 32 miejsca stażowe. Komisja pozytywnie rozpatrzyła 17 wniosków na 24 miejsca stażowe. Organizatorzy,...

 • Nabór wniosków na szkolenia w trybie indywidualnym - zamknięcie naboru z dniem 05.12.2023 r., godz. 23:59

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt pn..  „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (I)" . Projekt realizowany jest  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego Działanie: 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie...

 • Praca w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poszukuje  kandydatów do pracy na stanowisko: 1.  Drogomistrz do spraw: utrzymania i nadzoru w Obwodzie Drogowym w Wałczu w Rejonie w Wałczu w Oddziale GDDKiA w Szczecinie  

 • mObywatel

  W związku z wejściem w życie w dniu 14 lipca 2023 r. ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), informujemy że od dnia 14 lipca br. możliwe jest posługiwanie się dokumentem mObywatel przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel...

 • Projekt "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (I)"

  Projekt "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (I)"

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie jest realizatorem projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (I)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie podpisał umowę na realizację projektu pilotażowego finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu  „Stabilna Praca – Silna Rodzina"  ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie jest realizatorem projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie miasto Szczecin (I)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 6...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 
Informacja urzędu: 
91-42-54-900
Sekretariat: 
91-42-54-950
 
Bezpłatna Infolinia: 
800 13 14 14

91-422-55-33

pupszczecin@pupszczecin.pl ,  
sekretariat@pupszczecin.pl
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Nasze media społecznościowe

 

- Facebook

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Facebook

Twitter

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Twitter

Instagram
(Wymaga zalogowania się na profil)

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Instagram


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę