Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Легальне працевлаштування людей з України - фільм райінспекції праці || Legalne zatrudnienie osób z Ukrainy - film Okręgowego Inspektoratu Pracy

Sprawdź termin wizyty

Aktualności

 • Zaproszenie na Targi Dobrych Pracodawców

  W dniu 30 marca 2023 roku w Hotelu Novotel przy al. 3 Maja 31 w Szczecinie, od godz. 10:00 do godz. 16:00 , odbędą się Targi Dobrych Pracodawców , jedno z ważniejszych wydarzeń rekrutacyjnych w regionie, podczas którego dobre, społecznie odpowiedzialne, polskie i niemieckie firmy będą poszukiwać i rekrutować swoich przyszłych pracowników. Firmy będą szukały zarówno wykwalifikowanych fachowców jak i specjalistów, a także praktykantów i stażystów. Znajdą się oferty pracy zarówno dla doświadczonych pracowników jak i dla...

 • Konkurs - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący refundacji na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Wysokość refundowanej kwoty to  maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia . W przypadku większej ilości wniosków PUP Szczecin zastrzega sobie możliwość przyznania refundacji w niższych wysokościach niż wnioskowane na utworzenie większej ilości miejsc pracy. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja będzie...

 • Otwarty Urząd

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że z dniem 13.03.2023 r. wprowadzona została nowa usługa, dzięki której każda osoba zarejestrowana w naszym Urzędzie będzie mogła sprawdzić najbliższy wyznaczony termin wizyty w PUP. Z usługi będą mogły skorzystać osoby posiadające profil zaufany.

 • Zaproszenie na Wojskowe Targi Służby i Pracy

  W dniach 17-18 marca 2023 r. w godzinach 9-18 w GRYFINIE odbędą się Wojskowe Targi Służby i Pracy pod Patronatem Ministra Obrony Narodowej. Celem imprezy jest promocja służby wojskowej i programów edukacyjnych MON. W Targach wezmą udział przedstawiciele wszystkich rodzajów wojsk oraz uczelni wojskowych. Na prezentowanych stoiskach promocyjnych  można będzie...

 • Indywidualne konsultacje z ekspertem - własny biznes

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie planuje umożliwienie przedyskutowania pomysłu na biznes lub swoich wątpliwości z tym związanych z ekspertem, podczas indywidualnych konsultacji 45 minutowych. Osoby zainteresowane takim spotkaniem zapraszamy do wypełnienia ankiety klikając na obrazek poniżej: ...

 • Rozstrzygnięcie konkursu - staże (wnioski złożone w dniach 13.02.2023 - 06.03.2023 r. FP)

  Rozstrzygnięcie konkursu o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy                 W dniu 07.03.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, które wpłynęły do PUP Szczecin w dniach 13.02.2023 r.  - 06.03.2023 r. Złożono 11 wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na 26 miejsc stażowych.   Komisja pozytywnie rozpatrzyła 9 wniosków na 19 miejsc stażowych. Kandydaci wskazani we wnioskach...

 • Informator dla osób z niepełnosprawnościami

  Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla osób z niepełnosprawnościami" - publikacją, która stanowi kompendium wiedzy z zakresu szeroko pojętej problematyki osób z niepełnosprawnościami. Informator zawiera wykaz usług i uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnościami w obszarze między innymi komunikacji miejskiej i publicznej, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, pomocy technicznej w Systemie Obsługi Wsparcia SOW  , dostępności Urzędu Miasta Szczecin dla osób ze...

 • I Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza I nabór wniosków w 2023 r. dotyczący dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane do dnia 31.03.2023 r. (piątek) - decyduje data wpływu wniosku do Urzędu. UWAGA! Od dnia 27.02.2023 r. obowiązuje nowy wniosek. Wnioski złożone na innym druku nie będą rozpatrywane.

 • Rozstrzygnięcie konkursu - staże (wnioski złożone w dniach 24.01.2023 - 12.02.2023 r. FP)

  Rozstrzygnięcie konkursu o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy                 W dniu 13.02.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, które wpłynęły do PUP Szczecin w dniach 24.01.2023 r.  - 12.02.2023 r. Złożono 23 wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na 53 miejsca stażowe.   Komisja pozytywnie rozpatrzyła 19 wniosków na 36 miejsc stażowych. Kandydaci wskazani we wnioskach...

 • REKRUTACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ - V PUŁK INŻYNIERYJNY

  Zostań żołnierzem 5 Pułku Inżynieryjnego.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie podpisał umowę na realizację projektu pilotażowego finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu  „Stabilna Praca – Silna Rodzina"  ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 
Informacja urzędu: 
91-42-54-900
Sekretariat: 
91-42-54-950
 
Bezpłatna Infolinia: 
800 13 14 14

91-422-55-33

pupszczecin@pupszczecin.pl ,  
sekretariat@pupszczecin.pl
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Nasze media społecznościowe

 

- Facebook

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Facebook

Twitter

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Twitter

Instagram
(Wymaga zalogowania się na profil)

Profil Powiatowego Urzędu Pracy - Instagram


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę