Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Tarcza Antykryzysowa

Aktualności

 • Komunikat o ograniczeniu wizyty osobistej w urzędzie

  Szanowni Państwo z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyty osobistej w urzędzie do spraw niezbędnych.

 • Rozstrzygnięcie konkursu - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Rozstrzygnięcie konkursu – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w dniach 10.09.2020 r.  - 21.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Do tutejszego Urzędu wpłynęły 143 wnioski od osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Komisja po rozpoznaniu wszystkich wniosków przyznała łącznie 100 dotacji na rozpoczęcie...

 • Komunikat

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 10 września 2020 r. zostanie zablokowana możliwość logowania się Klientów do praca.gov.pl za pomocą loginu i hasła. Klienci będą mogli logować się za pomocą login.gov.pl lub za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

 • Nowe zasady dotyczące umorzenia pożyczek

  Uwaga mikroprzedsiębiorcy! POŻYCZKOBIORCY, BEZ WZGLĘDU NA DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O POŻYCZKĘ NIE MUSZĄ SKŁADAĆ WNIOSKU O UMORZENIE!!!! W związku ze zmianą od dnia 23.06.2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

 • Tarcza antykryzysowa - nabory wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż nadal przyjmowane są wnioski o: 1. Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) 2.  Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc) 3.  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla...

 • Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  UWAGA PRACODAWCO! Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków dotyczący dofinansowania kształcenia ustawiczego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie może dotyczyć tych form kształcenia, w których zajęcia rozpoczną się nie później niż do 10 grudnia 2020 roku. Dofinansowanie kształcenia z KFS jest przeznaczone dla pracodawców i pracowników spełniających jeden z poniższych priorytetów Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek...

 • Nabór wniosków dla osób bezrobotnych na szkolenia w trybie indywidualnym

        SZKOLENIA W TRYBIE INDYWIDUALNYM               Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór na przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne wyłącznie po ukończeniu, których uczestnik nabędzie konkretne kwalifikacje zawodowe udokumentowane zewnętrznym egzaminem państwowym potwierdzonym formalnie przez upoważnioną do tego instytucję certyfikującą (np Izby Rzemieślnicze, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Urząd Dozoru Technicznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich).   ...

 • Konkurs -refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący refundacji na utworzenie nowych miejsc pracy dla osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. Wysokość refundowanej kwoty to maksymalnie 20 000 zł . W przypadku większej ilości wniosków PUP Szczecin zastrzega sobie możliwość przyznania refundacji w niższych wysokościach niż wnioskowane na utworzenie większej ilości miejsc pracy. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja będzie brała pod uwagę: wysokość...

 • Nabór wniosków - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020

  Informacja o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, w związku z otrzymaniem środków PFRON, zaprasza osoby niepełnosprawne oraz pracodawców do składania wniosków na poszczególne zadania: Osoby niepełnosprawne: dotacje dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, szkolenia...

 • Nabór na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie ogłasza nabór (15 zze 2 ) wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych Kościołów o związków...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nagłówek

Archiwum Aktualności

Wyświetlanie 171 - 172 z 172 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Newsletter

Lista numerów w kolejce

Lista numerów w kolejce jest tymczasowo niedostępny.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 
Informacja urzędu: 
91-42-54-900, 91-42-54-901,
Sekretariat: 
91-42-54-950
 
Bezpłatna Infolinia: 
800 13 14 14

91-422-55-33

pupszczecin@pupszczecin.pl ,  
sekretariat@pupszczecin.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę