Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie


Aktualności

 • Nabór wniosków - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  UWAGA PRACODAWCO! Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków dotyczący dofinansowania kształcenia ustawiczego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. UWAGA! Od dnia 01.09.2021 r. obowiązuje nowy wniosek. Wnioski złożone na starym druku nie będą rozpatrywane

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

  Narodowy Spis Powszechny jest przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

 • Rozstrzygnięcie konkursu - staże (wnioski złożone w dniach 21.07.2021 - 13.08.2021 r.) RPO

  Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.  Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Szczecin (VI) Rozstrzygnięcie konkursu o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych po 30 roku życia.             W dniu 16.08.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej Wnioski o zawarcie...

 • Gminne Biuro Spisowe informuje o naborze uzupełniającym na rachmistrza spisowego.

  W chwili obecnej rachmistrzowie mogą dokonywać spisu mieszkańców telefonicznie lub w terenie zgodnie z listą przydzielaną przez GUS lub spoza tej listy w ramach imprez i wydarzeń plenerowych organizowanych przez Gminne Biuro Spisowe.

 • Konkurs - dotacje dla osób bezrobotnych z Funduszu Pracy

  KONKURS – DOTACJE Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych .    Dotacje będą przyznawane do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, z tym że Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana.    Uwaga! Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane  do 08.09.2021  r. (środa)   (Data wpływu...

 • Konkurs dotacje z programu POWER- dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1  Tytuł projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V)" KONKURS – DOTACJE Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania...

 • Konkurs dotacje z RPO - dla osób powyżej 30 roku życia należących do jednej z grup: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby pozostające bez pracy co najmniej 12 m-cy, - osoby o niskich kwalifikacjach, - osoby niepełnosprawne

  Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.  Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Szczecin (VI) KONKURS – DOTACJE   Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych,  które...

 • Rozstrzygnięcie konkursu - staże (wnioski złożone w dniach 30.06.2021 - 20.07.2021 r.) RPO

  Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.  Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie Szczecin (VI) Rozstrzygnięcie konkursu o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych po 30 roku życia.             W dniu 27.07.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej Wnioski o zawarcie...

 • Tarcza dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne (art. 15zze4a ustawy) - Nabór wniosków

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o   dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tys. zł DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SKLEPIKI SZKOLNE   Art. 15zze⁴ª ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

 • Kampania informacyjna na temat pracy sezonowej w Unii Europejskiej

  Szanowni Państwo.   Sieć EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Kampania będzie trwała od lipca do października 2021 r. Poprzez kampanię prowadzoną w Polsce, EURES chce przekazać pracownikom sezonowym, że mają oni prawo do sprawiedliwych warunków pracy, gdy pracują...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nagłówek

Archiwum Aktualności

Wyświetlanie 186 - 190 z 192 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Newsletter

Lista numerów w kolejce

Lista numerów w kolejce jest tymczasowo niedostępny.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin(VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie  realizuje projekt nt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasto Szczecin (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2021r.
Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
 
ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin
 
Informacja urzędu: 
91-42-54-900, 91-42-54-901,
Sekretariat: 
91-42-54-950
 
Bezpłatna Infolinia: 
800 13 14 14

91-422-55-33

pupszczecin@pupszczecin.pl ,  
sekretariat@pupszczecin.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę